Polyuretanens komposition och produktion

Polyuretaner, liksom alla plaster, är polymerer framställda genom att diisocyanater (MDI och/eller TDI) får reagera med ett urval av  polyoler. Beroende på den önskade slutprodukten kan kemiska formuleringar innehålla andra ingredienser såsom katalysatorer, jäsmedel och eventuellt flamskyddsmedel. Dessa olika kombinationer möjliggör tillverkning av en rad olika produkttyper, bland dem:

 • hårda och mjuka cellplaster
 • hårda och mjuka integralcellplaster
 • elaster
 • lim
 • färg och ytbeläggningar
 • tätningsmedel

Produktens densitet bestäms av den använda mängden jäsmedel och mjukheten eller hårdheten hos den inblandade typen av polyoler och diisocyanater.

Olika former av polyuretan kombineras ofta med andra material för att tillverka en mängd helfabrikat, till exempel:

 • isolerade byggpaneler
 • madrasser och stoppade möbler
 • bilsäten
 • kylskåp och frysar för hemmabruk
 • sammansatta träpaneler
 • lastbilskarosser
 • skodon
 • sportkläder

Läs mer om polyuretaner och deras tillämpningar.

Polyuretanernas struktur

Polyuretaner är polymerer. Polymerer ses enklast som kedjor av tredimensionella strukturer, vilka består av långa, repeterande mindre enheter som kallas monomerer. Dessa monomerer innehåller kol, väte, syre och kväve. För att bilda kedjorna "polymeriseras" de mindre länkarna eller hakas samman.

Det finns tusentals naturligt förekommande eller konstgjorda polymerer. Den första framställda konstgjorda polymeren var bakelit år 1909. Rayon, den första syntetfibern av polymerer, utvecklades år 1911. Bland andra välkända polymerer finns nylon, silikon, polyeten, polypropen och polystyren.