Troska o środowisko naturalne

Poliuretany są produkowane na bazie ropy naftowej, którą zaliczamy do grupy zasobów nieodnawialnych. Jednak właściwości poliuretanów pozwalają oszczędzać różne zasoby naturalne, jednocześnie przyczyniając się do stałego podwyższania jakości życia.

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące środowiska naturalnego, materiały poliuretanowe pomagają w ograniczeniu zmian klimatycznych na wiele sposobów:

  • jako skuteczne materiały izolacyjne przyczyniają się one do efektywnego wykorzystania energii w budynkach oraz ograniczają konieczność ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, co z kolei przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
  • zastosowane do produkcji samochodów, zapewniają wygodę i wysoki poziom bezpieczeństwa. Pozwalają także ograniczyć zużycie paliwa podczas transportu, ponieważ są lżejsze niż alternatywne materiały.

Firmy zajmujące się produkcją poliuretanów dokładają wszelkich starań, aby poszerzyć zakres opcji przetwarzania i ponownego wykorzystania poliuretanów, co pozwoliłoby na jeszcze lepsze zapewnienie równowagi ekologicznej. Istniejące projekty pokazują, że możliwe są metody ograniczenia ilości materiałów poliuretanowych lądujących na wysypiskach śmieci. Dzięki temu co roku przetwarza się ponad 250 000 ton poliuretanów pochodzących z Europy. Ponadto stosowanie odpadów poliuretanów w spalarniach komunalnych powoduje ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

Interesujące studia przypadków obejmujące poliuretany i ich rozwój

Około 45% paliw kopalnych znajduje obecnie zastosowanie w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków. Stosując materiały izolacyjne, można uzyskać znaczne ograniczenie zużycia tych paliw. Rezultatem jest duże ograniczenie emisji CO2 — gazu, który odpowiada za globalne ocieplenie.

W latach 1992-2002 lodówki domowe z izolacją z materiałów poliuretanowych przyczyniły się do zwiększenia efektywnego wykorzystania energii o 37%. Jak wynika z tego, poprawa ekologicznego aspektu konstrukcji urządzeń domowych zapewnia nowoczesne i wygodne życie oraz przyczynia się do  efektywnego wykorzystania energii. Mniejsze zużycie energii jest jednoznaczne z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i globalnego ocieplenia. Bardziej skuteczne chłodzenie chroni przed przedwczesnym psuciem się jedzenia, które bywa produktem deficytowym.

Coraz większa liczba producentów pojazdów wykorzystuje poliuretany w celu uzyskania mniejszej masy produkowanych pojazdów. Do produkcji pianek poliuretanowych o gęstości 30-50 kg/m3 zużywana jest minimalna ilość surowców, bez wpływu na wytrzymałość i trwałość tych pianek. Uzyskane w ten sposób obniżenie masy produktów przyczynia się do zwiększenia oszczędności paliwa, a co za tym idzie, powoduje ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Jakość produktów pozostaje bez zmian.