Rozwój nienaruszający równowagi ekologicznej a poliuretany

Aby zapewnić nienaruszający równowagi ekologicznej rozwój dowolnej gałęzi przemysłu, muszą być spełnione trzy kryteria: