Skład i wytwarzanie poliuretanu

Poliuretany, podobnie do wszystkich tworzyw sztucznych, są polimerami uzyskanymi w wyniku reakcji diizocyjanianów (MDI i/lub TDI) z różnymi poliolami. Zależnie od żądanego produktu końcowego, w składzie chemicznym mogą znaleźć się inne składniki, takie jak katalizatory, środki porotwórcze oraz ewentualnie środki zmniejszające łatwopalność. Różne kombinacje składników umożliwiają wytwarzanie szerokiego zakresu produktów, w tym:

 • pianek twardych i elastycznych,
 • twardych i elastycznych pianek z gładką powłoką,
 • elastomerów,
 • spoiw,
 • powłok,
 • szczeliw.

Gęstość produktu jest zależna od ilości wykorzystanego środka porotwórczego oraz elastyczności lub twardości uzależnionej od wykorzystanych typów polioli i diizocyjanianów.

Różne formy poliuretanu są używane często w połączeniu z innymi materiałami w celu wyprodukowania szeregu produktów konsumenckich, na przykład:

 • paneli izolacyjnych budynków,
 • materaców oraz mebli tapicerowanych,
 • foteli samochodowych,
 • lodówek i zamrażarek domowych,
 • drewnianych płyt kompozytowych,
 • nadwozi samochodów ciężarowych,
 • obuwia,
 • obuwia sportowego.

Więcej informacji o poliuretanach i ich zastosowaniach.

Budowa poliuretanów

Poliuretany są polimerami. Polimery najlepiej wyobrazić sobie jako łańcuchy trójwymiarowych struktur składających się z długich powtarzających się jednostek nazywanych monomerami. Monomery składają się z węgla, wodoru, tlenu i azotu. W celu utworzenia tych łańcuchów mniejsze ogniwa są poddawane polimeryzacji lub są łączone.

Istnieją tysiące polimerów naturalnych i wytworzonych przez człowieka. Pierwszym polimerem wytworzonym przez człowieka był bakelit, co nastąpiło w 1909 roku. Opracowany w 1911 roku sztuczny jedwab był natomiast pierwszym wytworzonym przez człowieka polimerem włóknistym. Inne znane polimery to nylon, silikon, polietylen, polipropylen oraz polistyren.