Historia

Poliuretany zostały wynalezione w latach 30 ubiegłego wieku przez profesora Otto Bayer (1902-1982). Istnieją różne typy poliuretanów różniące się od siebie w znacznym stopniu wyglądem i fakturą. Są one wykorzystywane w różnych produktach, od powłok i spoiw do podeszew butów, materaców i izolacji piankowej. Jednak budowa chemiczna różnych typów tego tworzywa jest zasadniczo identyczna.

Po raz pierwszy poliuretany zostały zastosowane na szeroką skalę podczas II wojny światowej jako zamiennik drogiej i trudnej do zdobycia gumy. Podczas wojny znaleziono nowe zastosowania związane głównie z różnymi powłokami, poczynając od wykończeń samolotów, a kończąc na wytrzymałej odzieży.

W latach 50 XX wieku poliuretany były już wykorzystywane do produkcji spoiw, pianek elastomerowych i twardych, natomiast w drugiej połowie tej dekady zaczęto je wykorzystywać do produkcji elastycznych pianek amortyzacyjnych podobnych do pianek stosowanych współcześnie.

W ciągu następnych dekad zwiększono skalę zastosowania tego tworzywa. Współcześnie poliuretany są wykorzystywane praktycznie we wszystkich aspektach naszego życia codziennego. Większość ludzi nie jest zbytnio świadoma istnienia poliuretanu, ponieważ jest on przeważnie przykryty lub zasłonięty innymi tworzywami. Pomimo tego, trudno wyobrazić sobie życie bez poliuretanów.

Kliknij tutaj w celu wyświetlenia kalendarium rozwoju zastosowań poliuretanów.