Over deze website

Deze website werd opgezet en ontwikkeld door ISOPA, de Vereniging voor fabrikanten van Di-isocyanaat en Polyol. 

ISOPA is de Europese handelsvereniging voor fabrikanten van Di-isocyanaten en Polyolen, de voornaamste bouwstenen van polyurethaan.