Polyurethaan en energie-efficiëntie

Klimaatverandering is waarschijnlijk de grootste uitdaging op milieugebied die we momenteel het hoofd moeten bieden. Zoals verwacht heeft dit tot een aanzienlijk hoger verbruik van grondstoffen geleid en dan meer bepaald de niet-hernieuwbare grondstoffen. Als gevolg van onze drang naar fossiele brandstoffen en het verwarmen en koelen van gebouwen, veroorzaakt het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer klimaatveranderingen. Dit heeft een domino-effect in de vorm van natuurrampen die het milieu, de economie en het welzijn schaden. 

Gedurende lange tijd waren dit geen dringende problemen maar vandaag de dag denkt elke burger en politicus erover na en vraagt zich af: hoe kunnen we de CO2-uitstoot in die mate verminderen dat we catastrofale klimaatveranderingen kunnen vermijden? Het antwoord is eenvoudig: het energieverbruik verlagen door de energie-efficiëntie te verhogen.

Het energieverbruik verlagen is de meest directe en kostenbesparende manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een onafgebroken energietoevoer te verzekeren. Door meer manieren te vinden om het energieverbruik te stroomlijnen, kan ook de industriële competitiviteit toenemen en kunnen er miljoenen jobs gecreëerd worden. Dat zou op zijn beurt ook de energie-armoede kunnen terugdringen en veel levens comfortabeler maken.    

Polyurethaan kan bijdragen tot een efficiënter energieverbruik door de vraag naar fossiele brandstoffen voor gebouwen, transport en toestellen te verlagen.

Er zijn verschillende manieren om energiebesparingen en een efficiënter energieverbruik in gebouwen te bekomen: polyurethaanisolatie van dak en muren, isolatie van muren en ramen en leidingen om ervoor te zorgen dat de temperatuur constant blijft. De gebouwen in Europa zijn goed voor 40% van het totale energieverbruik en worden gelinkt aan 36% van de uitstoot aan broeikasgassen. De energie-efficiëntie verhogen kan dus een groot verschil uitmaken. Het gebruik van polyurethaan als isolatiemateriaal in huizen is de meest efficiënte manier om het energieverbruik en –afval te verlagen door ervoor te zorgen dat er minder energie ontsnapt.

In transport is polyurethaan door het lichte gewicht, de veelzijdigheid, kracht en duurzaamheid ervan een ideaal materiaal voor autozetels, beschermlagen voor het chassis, het koetswerk van voertuigen, om geluid en warmte te regelen en zelfs voor airbags. Het grootste voordeel dat het materiaal biedt op vlak van energie-efficiëntie is dat het gebruik ervan in wagens en vrachtwagens ervoor zorgt dat het voertuig minder weegt en dus ook meer brandstof bespaart.    

Het gebruik van polyurethaan in apparatuur zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om koelkasten, diepvriezers, waterkokers en andere toestellen aan te drijven, wat op zijn beurt veel energie kan uitsparen

Het is waar dat polyurethaanmaterialen een eindige hoeveelheid energie vereisen voor hun productie. Wanneer we echter kijken naar de hoeveelheid energie die ze besparen gedurende hun levensduur, wegen de energiebesparingen op jaarbasis ruimschoots op tegen de initiële eenmalige energie-input. Aangezien een groot deel van de “geleende” energie van deze materialen kan gerecupereerd worden na gebruik, is het bijna een gesloten kringloop van grondstoffen.

We kunnen besluiten dat het een echte win-winsituatie oplevert. Een lager energieverbruik heeft niet enkel een impact op de wereldproblematiek rond klimaatveranderingen en de energie-afhankelijkheid maar ook op onze eigen levens in de vorm van lagere energierekeningen.