Polyuretaner och skydd

Polyuretaner används för skyddsändamål i många olika former. Nedan kan du läsa mer om hur de erbjuder skydd i vår vardag.

Isolering

Polyuretanisolering bidrar till ökad energieffektivitet i byggnader och skyddar därigenom jordens värdefulla resurser genom att minska behovet av att bränna olja och gas. Man beräknar att en bredare tillämpning av befintlig teknik som bygger på hårda polyuretancellplaster inom EU skulle minska de totala CO2-utsläppen med 10 % och göra det möjligt för EU att uppfylla sina åtaganden från Kyoto år 2010.

Läs mer om polyuretanisolering.

Kylning

På samma sätt som inom byggisolering betyder isolering av kylskåp och frysar att mindre el behövs för att de ska fungera effektivt. Under de tio åren fram till 2002 gav EU:s energieffektivitetsinitiativ upphov till effektivitetsvinster av 37 %. Sådana betydande besparingar har endast varit möjliga tack vare de unika egenskaperna hos polyuretaner. Deras användning i kylkedjan för livsmedel hindrar också att livsmedel förfars genom att man upprätthåller kalla miljöer.

Läs mer om användningen av polyuretaner i kylkedjan för livsmedel.

Transport

Eftersom polyuretaner har utmärkta dämpande egenskaper är de idealiska för användning i bilar och inom andra former av transporter. Om en olycka inträffar kan polyuretanerna i fordonet absorbera en del av stöten från kollisionen och skydda människorna inuti.

Mer information om polyuretaner i bilar. Läs mer om deras bredare användning inom transporter.

Emballering

Mjuka polyuretancellplaster har utmärkta dämpande och stötupptagande egenskaper, vilket gör dem idealiska för emballering av känsliga produkter såsom elektronisk utrustning eller vissa livsmedel. Att veta att en produkt når sin destination i optimalt skick ger tillverkare och återförsäljare sinnesfrid.

Skodon

Användning av polyuretaner i skodon säkerställer att våra fötter är väl skyddade när vi går eller springer. Materialets stötdämpande egenskaper gör att våra kroppar bättre kan absorbera de konstant höga stötnivåerna som vi upplever i vår vardag. Skyddsskor är också ofta framställda av polyuretaner.

För mer information om de skyddande egenskaperna för polyuretan i skor, klicka här

Underlag

Användning av polyuretanunderlag under mattor skyddar dem genom att minska slitaget med 50 %. Detta resulterar i mattor med längre livslängd som inte behöver bytas så ofta, vilket också gör att mängden avfall kan minskas.

Färg och ytbeläggningar

Olika färger och ytbeläggningar av polyuretan används för att skydda ett urval av artiklar och komponenter mot korrosion och slitage, bland dessa golv, väggar, byggnader, broar, industriella byggnadsverk, rör och kablar.

Läs mer om skyddande ytbeläggningar genom att klicka här.

Luftfilter

Luftfilter av polyuretan säkerställer en bättre luftkvalitet, både i bostaden och på arbetsplatsen.

Andra tillämpningar

Det finns många andra små med likväl betydelsefulla polyuretantillämpningar som syftar till att skydda oss i många aspekter av vårt dagliga liv, såsom öronproppar, regnrockar, isolering för tråd och kablar och skyddsglasögon.