Kylskåp och frysar

Cellplastisolering av hård polyuretan ger ett betydande bidrag till hållbarhet och ekodesign genom att minska den mängd energi som krävs för att hålla kylskåp och frysar kalla.

Hård polyuretancellplast är det isolerande material som i hela världen används mest för kylskåp och frysar. Isoleringseffektiviteten för polyuretancellplaster är en nyckelegenskap för kylförvaring av livsmedel under förädling, förvaring och distribution till konsumenten. Utan polyuretanisolerad kylning skulle cirka 50 % av världens livsmedel ruttna, vilket starkt skulle påverka vårt dagliga liv och livsmedelsrelaterad verksamhet.

Polyuretaner är idealiska för isolering av kylar och frysar och har stora fördelar som de är:

  • utmärkta isolatorer
  • strukturellt starka tack vare cellplastens hårdhet och vidhäftningen av yttre skikt (plast och metall)
  • den mest kostnadseffektiva tillverkningslösningen med flera moment kombinerade till ett
  • effektiva i begränsade utrymmen, vilket gör att maximal mängd livsmedel kan lagras
  • säkra
  • robusta och starka
  • mycket lätta, vilket minskar transportkostnaderna
  • överkomliga, vilket håller kostnaderna för kylskåp och frysar nere

Detta betyder att allt strängare energinormer kan uppfyllas, med fördelar för konsumenterna genom lägre energikostnader och en minskning av den mängd energi som används. Som framgår nedan har EU:s energieffektivitetsinitiativ lett till kraftiga energibesparingar sedan 1990.

Lägre energiförbrukning på grund av användning av polyuretan

Även när man använder små mängder av materialet leder den låga värmeledningsförmågan för polyuretaner till utmärkt isolering, vilket lämnar ett stort användbart utrymme för konsumenten. Dessutom har hårda polyuretancellplaster lång livslängd. Kylskåp kan förbruka upp till 30 % av den totala hushållselen, så energieffektiviteten gör en verklig skillnad. Tack vare polyuretanerna i kylskåpen är modeller betecknade med A++ i dag 60 % effektivare än kylskåp för 15 år sedan.

Diagrammet nedan illustrerar hur mycket energi som sparats i de europeiska hushållen genom användning av polyuretaner: