Färg och lim

Färg och ytbeläggningar

Många moderna färger och ytbeläggningar, antingen för fordon och kablar, golv och väggar eller för broar och vägar, innehåller polyuretaner, som säkert och effektivt skyddar utsatta ytor från elementen och olika slags föroreningar, så att de ser bättre ut och varar längre.

Hållbarheten, korrosionshärdigheten och väderbeständigheten hos polyuretaner gör dem lämpliga för beläggning av alla slags ytor. Tillämpningarna sträcker sig från betongkonstruktioner såsom broar och motorvägsstrukturer till järnvägsvagnar av stål och trämöbler.

Lim/bindemedel

Polyuretaner är så mångsidiga att de också är tillgängliga i form av lim som säkert kan binda samman helt olika material som trä, gummi, kartong eller glas.

Byggprojekt i synnerhet drar nytta av polyuretanlim. Tillverkare av förpackningar och producenter av utemöbler, vilka båda kräver uthållighet och styrka i sina produkter, förlitar sig också ofta på polyuretanlim.

Polyuretaner är användbara vid produktionen av nya tillämpningar utvecklade från kasserade och återvunna material. Exempelvis kan färdiganvända fordonsdäck göras till lekplatser för barn, motionsspår eller ytor för idrottsarenor tack vare polyuretanens självhäftande egenskaper.

Polyuretanens bindande egenskaper har öppnat nya möjligheter att kombinera olika slags material. Bland tillämpningarna finns högkvalitativa skivor för framställning av skåp, arbetsytor och köksgolv. På samma sätt kan polyuretaner användas för att binda samman smulor av cellplast för produktion av mattunderlag. Sådan utveckling av återanvändning bidrar till att bevara jordens naturresurser. Stålindustrin använder diisocyanater som bas för bindemedel för att framställa gjutformar.

Polyuretanernas självhäftande egenskaper utnyttjas också vid tillverkning av högpresterande produkter av sammansatt trä. Produkter av sammansatt trä framställda av resurser från ett hållbart skogsbruk, är ett verkligt alternativ till panelprodukter producerade av stora gamla träd som tagit år att växa upp. Denna praxis säkerställer att fler träd planteras än skördas, och bidrar med hjälp av snabbväxande unga träd som absorberar mer koldioxid är gamla träd till att minska avskogningen.