Byggisolering

För närvarande går en stor andel av den energi som används i byggnader till spillo. Denna energi värmer upp jorden i stället för våra bostäder, leder till onödiga utgifter och ökar vårt beroende av utländsk energi. Till exempel står Europas uppskattningsvis 160 miljoner byggnader för mer än 40 % av EU:s energiförbrukning och 36 % av våra CO2-utsläpp. Att hitta sätt att minska byggnaders koldioxidavtryck är därför desto viktigare.

Den viktigaste tillämpningen för polyuretaner i byggnader är isolering. Polyuretaner betraktas som ett överkomligt, hållbart och säkert sätt att minska de koldioxidutsläpp som leder till global uppvärmning. Polyuretaner kan dramatiskt minska värmeförlusterna i bostäder och kontor vid kallt väder. Under sommaren spelar de en viktig roll när det gäller att hålla byggnader svala, vilket betyder att luftkonditioneringen behöver användas mindre.

Isolering finns vanligtvis i:

 • skalmurar
 • tak
 • runt rör
 • runt pannor
 • golv

I praktiken innebär god isolering att man håller kvar värmen i kallt klimat och att man håller den ute i varmt klimat.

I EU används mer än 40 % av den energi som kommer från fossila bränslen, och som därmed bidrar till CO2-utsläppen, till att värma upp och kyla byggnader. En bredare tillämpning av befintlig teknik baserad på hård polyuretancellplast inom EU skulle minska de totala CO2-utsläppen med 10 %, vilket skulle göra det möjligt för EU att uppfylla sina åtaganden från Kyoto år 2010.

 • Det finns flera fördelar med att använda polyuretaner i byggnader:
 • Byggnaderna håller längre och kräver mindre underhåll på grund av polyuretanernas hållbarhet.
 • Hårda isoleringspaneler framställda av polyuretaner är lätta men starka, fuktbeständiga och lätta att montera.
 • Isoleringspaneler och andra typer av cellplastisolering kan behålla sina energieffektiva egenskaper så länge byggnaden finns.
 • Jämfört med andra former av isolering är polyuretancellplaster mycket mer utrymmessnåla, vilket gör att arkitekter och designers kan maximera användningen av innerutrymmen.
 • Hård polyuretancellplast i sprejform är särskilt mångsidig och effektiv för att uppgradera äldre byggnader.
 • Polyuretaner är inte bara  intressanta när det gäller effektivt energisparande, utan de lämnar också ett relativt litet och alltmer minskande koldioxidavtryck.

Mer information om hur polyuretaner kan användas för att isolera byggnader.

Hämta en fallstudie om isolering.