Andra tillämpningar

Elaster

Polyuretanelaster används i ett mycket brett urval av tillämpningar, främst inom det tekniska området, där egenskaper som hållbarhet, slitstyrka och kemisk motståndskraft och motståndskraft mot olja behövs. Bland tillämpningarna finns rullar och band för att transportera mineraler vid drift av stenbrott, hjul för inlines och sjukhusvagnar, valsar för utskriftsprocesser, och slangar och andra komponenter placerade under huven i fordonstillämpningar.

Tätningsmedel

Tätningsmedel hindrar vätskor och värme från att komma in eller läcka ut genom mellanrum och springor. Polyuretaner är sega och kan användas för att skydda fönster under svåra klimatförhållanden. Tätningsmedlen bidrar till att minska värmeförlusterna, reducera energikostnaderna och koldioxidavtrycken. Bland andra tätningstillämpningar finns dilatationsfogar för betong i byggsektorn och förformade packningstätningar i fordonssektorn. Tätningsmedel används också i elektrisk och elektronisk utrustning för att hindra fukt att komma in i komponenter såsom skarvar och ställverksenheter.