Vetenskap och forskning om polyuretaner

Polyuretaner är plastpolymerer som framställs genom att kombinera diisocyanater ( TDI och MDI) och polyoler. Det finns bokstavligt talat hundratals olika typer av polyuretaner och var och en framställs på ett något annorlunda sätt:

  • Koldioxid används som ett jäsmedel för att skapa den mjuka, bekväma känslan hos en madrass eller soffa. Ju mer jäsmedel som används, desto mjukare blir den resulterande cellplasten.
  • I hårda cellplaster ”fångas” en gas såsom pentan i cellplastens slutna celler, vilket optimerar deras isoleringsförmåga.
  • Inlinehjul, däremot, kräver inget jäsmedel och har i stället en tät och slitstark konsistens.

Eftersom polyuretaner är så mångsidiga och kända för att vara utmärkta isolatorer, erbjuder de många lösningar på de utmaningar som energisparande och ekodesign innebär. Polyuretanindustrin försöker alltid minska sin påverkan på miljön och undersöker för närvarande möjligheterna att öka energieffektiviteten i tillverkningsprocesserna och att skapa helfabrikat, såsom byggisolering, som kan användas för att spara energi. Dessa produkter hjälper familjer och företag att minska sina energikostnader, samtidigt som de hjälper till att skydda miljön. Framtiden kommer sannolikt att medföra ytterligare förbättringar av produktionsprocesserna, vilket leder till billigare och ännu mer miljövänliga polyuretaner.