Mer fakta och siffror

Miljö

 • tack vare att polyuretaner började användas i kylskåp, är modeller betecknade med A++ i dag 60 % effektivare än kylskåp för 15 år sedan.
 • experter uppskattar att isolering av byggnader till optimal standard i hela världen skulle kunna minska CO2-utsläppen med 20 %. > Cirka 51 miljoner kWh energi sparas varje år i EU med hjälp av polyuretanisolering.
 • sedan 2003 har alla polyuretancellplaster varit CFC-fria i utvecklade länder
 • effektiv isolering av ditt hus med polyuretaner skulle kunna minska dina kostnader med cirka 35 %. Ökad användning av hård polyuretancellplast i hela EU skulle kunna minska de totala CO2-utsläppen med 10 % och göra att EU skulle kunna uppfylla sitt åtagande från Kyoto 2010.
 • den mängd energi som används för att producera tillräckligt med polyuretanisolering för ett hus, sparas sedan in på bara ett år tack vare isoleringen.
 • polyuretantätningar för fönster och dörrkarmar skulle kunna bidra till att kraftigt förbättra energieffektiviteten i hela Europa. Om de skulle installeras över hela Europa, uppskattar man att besparingarna skulle motsvara 40 miljarder kWh el, ungefär vad 5 kraftverk nominellt skulle producera.
 • i dag används cirka 45 % av de fossila bränslena för att kyla och värma det inre av byggnader och bostäder
 • i Europa använder byggnader 40 % av all energi och står för 36 % av utsläppen av växthusgaser
 • moderna isoleringsmaterial kan minska energiförbrukningen i bostadshus med mer än 70 %. Detta motsvarar en besparing på 110 miljoner ton CO2
 • för varje kilogram polyuretan som används inom byggandet, skulle utsläpp motsvarande så mycket som 1 800 kg CO2 kunna sparas för en byggnad över dess livslängd på 50 år
 • takisolering sparar cirka 75 % av den värme som annars skulle läcka ut, vilket motsvarar en omfattande besparing av uppvärmningskostnader. Takisolering har vanligtvis en återbetalningstid av mellan 3 och 5 år bara genom energibesparingar som beror på termisk kapacitet
 • under dess användningsfas sparar ett välisolerat tak cirka 600 liter eldningsolja per m2 under en beräknad användningsfas av 50 år
 • low energy buildings offer considerable savings in energy bills over their lifetime compared to standard new constructions as they basically only use 15–25 % of the energy required to run a conventional one
 • energy demand in existing buildings can be reduced by 30-50% through retro-fitting insulation and in new buildings it can be reduced by a staggering 90-95%.
 • passive houses use 85% less overall energy with the limit for total primary energy use being 120kWh/m²
 • at present, more than 12,000 passive houses have been built in Europe, however mostly located in Germany, Austria and Scandinavia

Tillverkning

 • över två miljoner ton polyuretan produceras i EU varje år
 • polyuretanindustrin sysselsätter mer än 800 000 personer i EU.
 • polyuretan kallas ofta PU eller PUR.
 • polyuretaner tillverkas i nästan varje EU-land.
 • endast två kemiska huvudkomponenter – MDI och TDI – behövs för att skapa ett brett sortiment av polyuretanprodukter.
 • hårda och mjuka cellplaster utgör den huvudsakliga användningen av polyuretaner (se diagrammet nedan).

Allmänt

 • den första surfbrädan av polyuretan tillverkades och användes på 1950-talet.
 • 1973 förbättrades rullskridskorna och blev populära genom att man började använda hjul av termoplastisk polyuretan (TPU) och senare även TPU-kängor. I dag är dessa kända som inlines.
 • polyuretanunderlag under mattor minskar kraftigt deras slitage och får dem att kännas mjukare och mer bekväma.
 • på grund av deras mångsidighet kan polyuretaner skäras till ark, plattor eller andra önskade former, liksom gjutas eller sprejas på plats att tillfredsställa skräddarsydda utföranden.
 • vissa polyuretaner används för att ge mera flytkraft åt båtar, vilket gör vissa småbåtar nästan osänkbara.
 • polyuretaner fungerar som ljudisolatorer i bilkarosser och minskar fordonsbullret med 50 % utöver traditionella material.
 • över två miljoner ton polyuretan produceras i EU varje år. över 2 miljoner personer är anställda av industrier som tillverkar, behöver eller använder polyuretaner.
 • marknadsvärdet för polyuretanindustrin i EU i dag är över 150 miljarder EUR.
 • polyuretanindustrin har mer än 800 000 anställda i EU; dessutom omfattar indirekta aktiviteter med anknytning till industrin mer än 71 000 företag som sysselsätter över 2 miljoner personer.
 • polyurethane is highly durable and typically exceeds the life of the product it is being used in.  Under normal use and regular wear and tear, we can expect a lifespan of: 50+ years for building insulation and 25+ years for refrigerators