Fakta och siffror

Det finns massor av intressanta fakta om polyuretaner som du kanske inte känner till, men du kan bredda dina kunskaper genom att ta en titt på den valda listan nedan.

Det finns också länkar nedan till informativa faktablad som förklarar olika aspekter av produkten mer i detalj.

 • 1,6 cm tjock polyuretanisolering har samma isoleringseffektivitet som en 1,34 m tjock betongvägg!
 • sedan 2003 har alla polyuretancellplaster varit HCFC-fria i EU.
 • polyuretanindustrin sysselsätter mer än 800 000 personer i EU.
 • den första surfbrädan av polyuretan tillverkades och användes på 1950-talet.
 • tack vare att polyuretaner började användas i kylskåp, är modeller betecknade med A++ i dag 60 % effektivare än kylskåp för 15 år sedan.
 • 1973 förbättrades rullskridskorna och blev populära genom att man började använda hjul av termoplastisk polyuretan (TPU) och senare även TPU-kängor. I dag är dessa kända som inlines.
 • den mängd energi som används för att producera tillräckligt med polyuretanisolering för ett hus, sparas senare in inom loppet av bara ett år tack vare dess isolering
 • polyuretan kallas ofta PU eller PUR.
 • sedan 1995 har alla polyuretancellplaster varit CFC-fria i EU. Sedan 2003 har de även varit HCFC-fria
 • att förnybara råvaror kan användas för att framställa cellplaster för flera olika tillämpningar såsom madrasser
 • fler och fler dammar och vallar skyddas mot stormar med en PU-baserad lösning

Mer fakta och siffror: > Miljö > Tillverkning > Allmänt

Länkar till faktablad

Informationen, specifikationerna, förfarandena, metoderna och rekommendationerna häri presenteras i god tro och förmodas vara korrekta och pålitliga, men kan mycket väl vara ofullständig(a) och/eller icke tillämplig(a) på alla betingelser eller i alla situationer som kan finnas eller uppstå. Ingen försäkran eller garanti lämnas vad beträffar riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten i denna information, dessa specifikationer, förfaranden, metoder och rekommendationer eller om att tillämpningen eller användningen av något av densamma (desamma) kommer att förhindra faror, olyckor, förluster, skador eller personskador av något slag på personer eller egendom, eller att densamma (desamma) ej kommer att inkräkta på andras patent eller ge önskat resultat. Läsare tillråds försäkra sig om lämpligheten av denna information, dessa specifikationer, förfaranden, metoder och rekommendationer för de avsedda ändamålen före användning.