Om webbplatsen

Denna webbplats har skapats och utvecklats av ISOPA, European Diisocyanate and Polyol Producers Association.

ISOPA är den europeiska branschorganisationen för producenter av diisocyanater och polyoler, de viktigaste byggstenarna i polyuretaner.