Ansvarsfriskrivning och integritetsmeddelande

Immateriella rättigheter

I förekommande fall är det material och innehåll, som görs tillgängligt på denna webbplats, inbegripet men ej begränsat till, text, data, grafik och ikoner, upphovsrättsskyddat material som ägs av medlemmarna i ISOPA (European Diisocyanate and Polyol Producers Association). All otillåten användning av material på denna webbplats kan strida mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen, lagar om sekretess och offentlighet och regler och stadgar om kommunikation.

ISOPA eller dess medlemmar gör ej anspråk på någon upphovsrätt till eventuella officiella eller offentliga handlingar som ställs till förfogande på denna webbplats för att underlätta för besökaren. Upphovsrätten till eventuellt material från tredje part på denna webbplats bör också respekteras.

Friskrivningsklausul från garantier

Även om ett stort arbete har nedlagts för att säkerställa kvaliteten och riktigheten i den information som visas på denna webbplats, görs informationen tillgänglig utan någon som helst garanti av något slag. ISOPA eller dess medlemmar accepterar ej något ansvar eller någon förpliktelse, vare sig direkt eller indirekt, vad beträffar gångbarheten, riktigheten eller kvaliteten av informationen eller eventuella konsekvenser av dess användning.

Integritetspolicy

Webbplatsen www.polyurethanes.org och ISOPA har förbundit sig att skydda integriteten hos besökare till vår webbplats. Denna policy gäller all information vi kan komma att samla på denna webbplats.

Denna webbplats använder cookies som automatiskt spårar viss information om besökarens aktivitet på webbplatsen. Cookies är datafiler som innehåller information (t ex webbläsare, använt operativsystem, IP-adress, hänvisande webbadresser) som skapas av en webbserver och som kan lagras på en användares hårddisk, för att användas antingen under en särskild session eller för framtida bruk. ISOPA använder cookies endast för att förbättra webbplatsens effektivitet och besökares interaktion.

Vi använder inte cookies för att sprida personlig information om besökarna på Internet, inte heller avslöjar vi, ger bort, säljer eller överför någon personligt identifierbar information om våra webbsidesanvändare till tredje part.

Länkar

Länkar till andra webbplatser ställs till förfogande för användare i befintligt skick. ISOPA har på inget sätt något ansvar för eller någon förpliktelse beträffande användningen eller innehållet på dessa webbplatser.