Om ISOPA

Denna webbplats är tillverkad av ISOPA – European Diisocyanate and Polyol Producers Association.

ISOPA är den europeiska branschorganisationen för producenter av diisocyanater och polyoler, de viktigaste byggstenarna i polyuretaner. Organisationen syftar till att:

  • främja de högsta standarderna för bästa praxis inom distribution och användning av diisocyanater och polyoler
  • säkerställa att alla intressenter lätt kan få tillgång till korrekt och aktuell information om diisocyanater och polyoler
  • visa hur polyuretaner kan bidra till att uppfylla samhällets nuvarande och framtida behov

För mer information om ISOPA, besök www.isopa.org.

Våra medlemmar

ISOPA representerar alla de största producenterna av diisocyanater och polyoler som är verksamma i Europa. Våra medlemmar är: