Miljöansvar

Polyuretaner är baserade på olja, en ändlig resurs. Dock är polyuretanernas produktkvaliteter sådana att de bidrar till att bevara många resurser, samtidigt som de värnar en hög och ständigt ökande levnadsstandard.

När det gäller miljön bidrar polyuretaner aktivt och på en mängd olika sätt till att motverka klimatförändringarna:

  • Som effektiva isolatorer förbättrar de energieffektiviteten för byggnader och minskar behovet av uppvärmning och kylning, vilket leder till lägre koldioxidutsläpp.
  • I fordon säkerställer de inte endast komfort och säkerhet, utan också förbättrad bränsleeffektivitet, eftersom de har lägre vikt än alternativa material.

Polyuretanindustrin strävar ständigt efter att förbättra hanteringen av produkterna i slutet av deras livscykel för att uppnå ännu bättre hållbarhet. Befintliga projekt visar att återvinningssystem minskar den volym polyuretanavfall som deponeras. I själva verket återvinns varje år mer än 250 000 ton polyuretaner från europeiska källor. Användningen av polyuretanavfall för kraftproduktion i kommunala avfallsförbränningsanläggningar minskar dessutom behovet av fossila bränslen.

Gå till intressanta fallstudier om polyuretaner och deras utveckling.

I dag används ungefär 45 % av de fossila bränslena för att kyla och värma upp det inre av byggnader och bostäder. Genom användningen av isoleringsmaterial kan betydande energibesparingar göras. Resultatet är en ansenlig minskning av CO2, en av de viktigaste faktorerna bakom den globala uppvärmningen.

Kylskåp i hemmet som använder polyuretan som isolator uppnådde energieffektivitetsvinster av 37 % under de tio åren fram till 2002. Genom att förbättra apparaternas ekodesign med hjälp av polyuretaner kan vi leva moderna och bekväma liv på ett energieffektivt sätt. Dessa energibesparingar innebär minskade utsläpp av växthusgaser och är ett betydande bidrag från vår sida mot målet att minska den globala uppvärmningen. Vidare bevarar bättre kylning mer livsmedel – en annan värdefull och ibland knapp resurs – från för tidig nedbrytning.

Allt fler fordonstillverkare utnyttjar polyuretaner för att göra konstruktionerna lättare. Polyuretancellplaster, med en densitet på mellan 30 och 50 kg/m3, kräver ett minimum av råvaror, men behåller ändå sin styrka och hållbarhet. Den resulterande viktminskningen frambringar ansenliga besparingar i bränsleförbrukning och därmed CO2-utsläpp utan att kompromissa med kvaliteten.