Ekonomisk tillväxt

Genom både direkt och indirekt verksamhet representerar polyuretanindustrin tiotusentals företag och miljontals arbetstillfällen över hela världen. Det är dock viktigt att betona att dess tillväxt är hållbar, eftersom polyuretaner ger ett betydande bidrag till resursbevarande.

Exempelvis uppskattas det att man med polyuretanisolering, under dess livslängd, uppnår besparingar av mellan 50 och 100 gånger den mängd fossila bränslen som krävs för att producera den.

Industrin skapar därför välstånd i ekonomin genom att skapa arbetstillfällen i polyuretansektorn och klokt hantera nutidens resurser till gagn för framtida generationer.

Fortsatt utveckling och tillämpning av polyuretaner i syfte att förbättra produkternas energieffektivitet, är ett viktigt steg för att hjälpa oss att minska utsläppen av växthusgaser och för oss närmare vårt mål om en miljömässigt hållbar värld.