Hållbar utveckling och polyuretaner

Det finns tre kriterier som behöver uppfyllas för att säkerställa en hållbar utveckling i en bransch: