Kylkedjan för livsmedel

Från jord till bord – Polyuretanisolering i kylkedjan för livsmedel

En kylkedja för livsmedel är en temperaturkontrollerad leveranskedja som bidrar till att förlänga och säkerställa hållbarheten för livsmedel. Den börjar vid livsmedelsproduktionen och slutar i kylskåpet hemma.

Från isolering av boskapsskjul till distribution av kylcontainrar via lagring i kylrum, till lokal lagring på stormarknader, och slutligen i kylskåp, frysar eller bärbara kylboxar hemma spelar isolerande polyuretancellplast sin roll.

Polyuretancellplast är inte bara ett mångsidigt material som uppvisar önskvärda bearbetningsegenskaper såsom seghet, utan det erbjuder också en unik kombination av låg vikt och sluten cellstruktur med inkapslad, isolerande gas. Detta är den främsta orsaken till dess mycket gynnsamma förhållande mellan isoleringsförmåga och tjocklek, vilket sparar utrymme och material och samtidigt uppnår nödvändiga isoleringsvärden. De nämnda fördelarna har resulterat i att polyuretaner är det dominerande isoleringsmaterialet och konstruktionselementet för många av de enskilda ”delarna” i livsmedelskedjan – upp till 100 % i vissa av dem.

  • Agriculture Food Production
  • Cold Stores and Food Processing Building Application
  • Food Transport and Distribution
  • Cold Rooms and Display Cabinets
  • Domestic Refrigerators and Freezers

Jordbruk/livsmedelsproduktion

Polyuretaner används ofta vid isolering av byggnader som används för uppfödning av kycklingar. I kalla klimat gör de att man kan upprätthålla högre temperaturer för att hjälpa unga kycklingar att stå emot väder och vind, medan de i varma klimat bevarar en svalare miljö för att främja tillväxten. Eftersom fiskefartyg i ökande utsträckning måste fiska längre bort från sina hemmahamnar, håller polyuretanisolerade lastrum fångsten färsk tills den landas.

Tillämpningar för kyllager och byggnader för livsmedelsförädling

Färska grönsaker, frukt, smör, mjölk och olika typer av kött kan lagras i stora kyllager eller kylrum före distribution till butiker eller restauranger. Dessa byggnader är mycket viktiga för att man året runt ska kunna hålla ett lager av färska produkter. Kylrum är nästan alltid byggda med användning av sandwichpaneler med ytor av stål och kärnor av polyuretan. Kärnorna av polyuretan kan vara 200 mm tjocka för att upprätthålla låga temperaturer samtidigt som de minimerar energiförbrukningen. Beroende på sina utmärkta termiska egenskaper erbjuder polyuretanpanelerna temperaturkontrollerade miljöer i kylrum och andra kylanläggningar. Paneler finns i en mängd olika tjocklekar, beroende på de temperaturer som måste upprätthållas

Livsmedelstransport och livsmedelsdistribution

I dagens globala ekonomi måste livsmedel transporteras över långa avstånd med båt, järnväg, landsväg och även med flyg. De containrar (ibland kallade kylcontainrar) och lastbilskarosser som används måste vara robusta för att tåla tuff behandling, vara energieffektiva och ha mycket effektiv isolering, eftersom utrymmet nästan alltid är begränsat. Dimensionerna är standardiserade och lastpallarna passar precis i dem. Polyuretan är det standardmaterial som används, inte bara för att säkerställa isoleringen utan också för att bidra till containrarnas styrka och förlänga deras livslängd. Polyuretancontainrar gör att innertemperaturen för nyttolasten på ett överlägset sätt kan upprätthållas under långa tidsperioder, även under extrema väderförhållanden. De är ett idealiskt val för att kunna hålla mellan 2 °C och 8 °C under krävande transportförhållanden. Polyuretanens höga värmemotståndsvärde är oöverträffat av andra cellplaster.

Kylrum och kyl- och frysdiskar

Kylrum används i stora butiker och stormarknader för att lagra färska och frysta produkter under några dygn före försäljningen. Dessa rum är nästan alltid tillverkade av sandwichpaneler med kärnor av polyuretan och är utformade för maximalt innerutrymme och minimerad energiförbrukning. Stormarknader har också kyl- och frysdiskar för framläggning av livsmedel. Dessa kan kylas till antingen kylskåps- (+4 °C) eller frystemperatur (–18 °C). Kyl- och frysdiskarna är isolerade med en expanderad polyuretancellplast med hög densitet och sluten cellstruktur, vilken erbjuder en hög isoleringsfaktor. Även luckorna har en specialfilm mellan de två glasskikten för att hålla kylan inne och värmen ute. Eftersom energiförbrukningen för kylutrustningen i genomsnitt motsvarar av 35–50 % av den totala energiförbrukningen för en genomsnittlig stormarknad, kan polyuretanisolering väsentligt minska energiförbrukningen och sänka energikostnaderna.

Kylskåp och frysar i bostaden

Bostadens kylskåp och frysar är en välkänd och ovärderlig del av kylkedjan för livsmedel. Polyuretancellplast används ofta i bostadens kylskåp och frysar och ger den grundläggande isoleringen för kylförvaring av livsmedel. Det höga isoleringsvärdet för polyuretaner maximerar innervolymen samtidigt som det minimerar energiförbrukningen.