Byggnader och passivhus

Tre mycket viktiga frågor som vår värld står inför i dag är energisparande, den globala uppvärmningen och behovet av bättre bostäder. Lösningarna på dessa problem tycks dock inte alltid följa hand i hand: hur kan vi minska utsläppen av koldioxid och minska energianvändningen i befintliga bostäder, och samtidigt handskas med ökad efterfrågan på energi och utsläppen på grund av det växande totala antalet bostäder?

Isolering av en normal byggnad med polyuretan kommer att räcka långt för att minska dess koldioxidutsläpp, men i ökande grad leder bättre teknik och ökad användning av polyuretaner mot nya arkitektoniska och miljömässiga höjder. Ett koncept för energibesparande byggande som föddes i norra Europa – passivhuset – utformades som en lösning på problemen med ökad efterfrågan på energi och energieffektivitet. Passivhus är en typ av energisnål byggnad, också kallad ekologisk eller grön byggnad. De är byggnader utformade för att ge ett bekvämt inomhusklimat under vintern utan att det behövs ett konventionellt uppvärmningssystem. För att bostäder ska kunna alstra denna miljö och därmed leva upp till normerna för passivhus, måste de därför kunna ståta med en dramatisk minskning av energiförbrukningen och nollutsläpp av koldioxid.

Passivhus är vanligtvis kraftigt isolerade med till exempel polyuretanpaneler och har energieffektiva fönster, låga luftinfiltrationsnivåer och värmeåtervinnande ventilation för att minska mängden energi som används för uppvärmning och kylning. Med hjälp av dessa tekniker förbrukar passivhus ungefär 85 % mindre total energi. I USA förbrukar ett hus byggt för att följa normerna för passivhus mellan 75 och 95 % mindre energi för uppvärmning och kylning av utrymmen, än gängse nya byggnader som uppfyller dagens amerikanska regler för energieffektivitet. För närvarande har mer än 12 000 sådana hus byggts i Europa, främst i Tyskland, Österrike och Skandinavien.

Det är riktigt att de initiala kostnaderna för att bygga energieffektiva bostäder generellt är högre beroende på de extra kostnaderna i samband med den förbättrade isoleringen. De flesta företagare är inte heller vana vid de nya teknikerna, och mycket tid och resurser investeras i planering, utbildning och kvalitetssäkring – vilket ökar kostnaderna. Dock är dessa kostnader för passivbyggnader endast kortsiktiga kostnader, som man snart får tillbaka. Om ett hus är byggt som ett passivhus kan man faktiskt spara pengar eftersom man inte alls behöver installera ett radiatorsystem. Med en så hög energieffektivitet kommer vinsterna från energibesparingar också att vara betydande.