Polyuretaner och energieffektivitet

Klimatförändringarna är förmodligen den största miljöutmaningen vi står inför i dag. Föga förvånande har detta lett till en betydande ökning i förbrukningen av naturresurser, särskilt när det gäller icke förnybara energikällor. Som ett resultat av vår törst efter fossila bränslen för transporter och för uppvärmning och kylning av byggnader, orsakar de ökade nivåerna av koldioxid i atmosfären klimatförändringar, med en rad av varandra beroende katastrofer som påverkar miljön, ekonomin och människors välbefinnande.

Under en tid var dessa frågor inte så angelägna, men i dag upptar de en stor del av medborgarnas och politikernas tankar, tillsammans med en annan brännande fråga: hur ska man förverkliga de drastiska nedskärningar i CO2-utsläpp som är nödvändiga för att förhindra katastrofala klimatförändringar? Lösningen är enkel: minska energiförbrukningen genom att förbättra energieffektiviteten.

Att minska energiförbrukningen är det mest omedelbara och kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser och att garantera en trygg energiförsörjning. Att hitta sätt att effektivisera energianvändningen har också stor potential att förbättra industrins konkurrenskraft, skapa miljontals arbetstillfällen, minska energifattigdomen och öka vår komfortnivå.

Polyuretaner kan bidra till ökad energieffektivitet genom att minska efterfrågan på fossila bränslen i byggnader, för transporter och apparater.

Ökade energibesparingar och förbättrad energieffektivitet i byggnader kan uppnås på flera sätt; tak- och väggisolering, vägg- och fönsterisolering och rörisolering av polyuretan ser alla till att temperaturen upprätthålls. I Europa använder byggnaderna 40 % av all energi som förbrukas och är kopplade till 36 % av utsläppen av växthusgaser, så att förbättra energieffektiviteten på detta område är en lösning som skulle ge betydande resultat. Användning av polyuretaner för att isolera hus är det absolut effektivaste sättet att skära ner på energianvändningen och energislöseriet genom att kraftigt minska den mängd energi som läcker ut från våra bostäder.

Inom transportsektorn gör polyuretanernas låga vikt, kombinerad med deras mångsidighet, styrka och hållbarhet, dem idealiska för användning i bilsäten, som ytbeläggningar för bilramar, i fordonens karosser för att kontrollera buller och värme, och även i krockkuddar. Deras största fördel vad gäller energieffektiviteten är att användningen av dem i personbilar och lastbilar leder till en minskning av fordonens vikt, och därmed förbättrad bränsleekonomi.

I apparater innebär användningen av polyuretan att mindre energi behövs för att driva kylskåp, frysar, varmvattenberedare och andra sådana enheter, viket även det resulterar i betydande energibesparingar.

Det är riktigt att man för att framställa ett polyuretanmaterial förbrukar en ändlig mängd energi. Dock är de kumulativa årliga energibesparingar som är ett resultat av den mängd energi som sparas under användningen långt större än denna ursprungliga enstaka energitillförsel. Med tanke på att mycket av den ”lånade” energin för dessa material kan återvinnas efter användning, är resurscykeln så gott som sluten.

Allt som allt är vad som återstår en verklig vinn-vinn-situation. Lägre energiförbrukning berör inte bara de övergripande frågorna såsom klimatförändringarna och energiberoendet, utan också de mer närliggande – till exempel våra energikostnader.