Polyuretaner och hållbar utveckling

Befolkningstillväxt, högre förväntad livslängd och ett ökande behov av livsmedel och husrum är de tre viktigaste faktorer som påverkar vår planets resurser. Hållbar utveckling kan bidra till att hejda den växande efterfrågan på våra resurser genom införandet av lösningar som minskar bördan på dessa värdefulla reserver i det långa loppet och som samtidigt ökar vår livskvalitet och bibehåller en livskraftig ekonomi.

Denna sektion förklarar hur polyuretaner erbjuder konkreta lösningar för framtiden och hur deras egenskaper vad gäller hållbarhet och låg vikt kan förbättra resurseffektiviteten.