Vanliga frågor om polyuretaner

I denna sektion finner du en lista med vanliga frågor från vår läsare. Om du har en fråga som inte tas upp nedan, skicka in din fråga till vår expertpanel via kontaktformuläret.

Vad är polyuretan gjord av?

Polyuretan härrör från en kemisk reaktion mellan en diisocyanat och en polyol. När denna reaktion väl har inträffat, skapas ett ämne som är säkert och extremt mångsidigt. Det kan ha ett antal olika egenskaper (återhämtningsförmåga, mjukhet, hårdhet), beroende på valet av kombinerade ämnen.

Vad används polyuretaner till?

Polyuretaner har hundratals olika användningsområden. Materialet är så mångsidigt att det kan hittas i allt från takisolering till surfbrädor. På grund av dess många användningsområden kommer industrin ständigt på nya sätt att använda materialet, så listan växer ständigt. Läs mer om var polyuretaner hittas här.

Är polyuretanen i min surfbräda samma som den som används i min madrass? Hur kan ett material vara både hårt och mjukt?

I huvudsak hör alla polyuretaner till samma kemiska familj. De skapas med hjälp av en kemisk reaktion som kombinerar en diisocyanat och en polyol. Det finns ett stort urval av dessa två ämnen som kan kombineras, ungefär som en verktygslåda. Den färdiga produktens egenskaper beror på valet av utgångsmaterial.

Hur ser den socioekonomiska statistiken ut för industrin?

En sammanfattning av de viktigaste socioekonomiska parametrarna för industrins värdekedja, baserat på MDI, TDI och tillhörande polyoler, visar att den:

  • omfattar mer än 23 000 företag
  • har mer än 800 000 anställda
  • genererar ett marknadsvärde av över 150 miljarder EUR

Dessutom omfattar indirekta aktiviteter med anknytning till industrin mer än 71 000 företag som sysselsätter cirka 2 040 000 personer. Majoriteten av företagen i polyuretanindustrin är små och medelstora företag (SMF).

Är polyuretaner säkra?

Ja, polyuretaner är säkra.

Polyuretaner härrör från kemikalier som kallas diisocyanater och polyoler och genomgår en reaktion för att bilda ett inert ämne – polyuretan. Omfattande forskning har visat att polyuretaner är säkra och inerta.

Hur många produkter kan tillverkas av polyuretaner?

Uppriktigt sagt kan inte ens vi vara 100 % säkra! Materialet är så mångsidigt att det kan hittas i allt från takisolering till surfbrädor. Eftersom det finns nästan oändliga kombinationer av utgångsmaterial, tycks antalet färdiga produkter också vara obegränsat. På grund av dess omfattande fördelar kommer industrin ständigt på nya sätt att använda materialet, så listan växer ständigt i och med att man fortsätter att ersätta mer traditionella material, såsom metall och gummi i bilar, med polyuretaner. Gå till vårt interaktiva verktyg som visar några av materialets vanligaste tillämpningar, eller läs mer om var polyuretaner hittas.

Hur mycket polyuretan produceras varje år?

Över två miljoner ton polyuretan produceras i EU varje år

Hur länge har polyuretan använts i kylskåp?

Polyuretaner har använts i kylskåp sedan 1960.

Vilka är fördelarna med att använda polyuretaner i bilar?

Polyuretaner i fordon bidrar till komfort, säkerhet och hållbarhet liksom förbättrad bränsleeffektivitet, eftersom de är lättare än alternativa material, vilket bidrar till viktminskning och lägre bränsleförbrukning. Polyuretan är också extremt effektiv vad gäller ljudisolering.

Kan man återvinna polyuretaner?

Ja, alla polyuretaner kan återvinnas.

Dock behöver det bästa miljövalet inte alltid vara materialåtervinning. Materialåtervinning kräver mycket energi, och i vissa fall är det mest förnuftiga alternativet energiåtervinning. I EU uppnås detta genom ren och noggrann förbränning, där föroreningar filtreras bort och energi produceras som ett resultat av förbränningsprocessen.

Hur många procent polyuretan återvinns och i vilka produkter?

Tyvärr varierar detta per land och materialåtervinningen förblir ganska liten på grund av de tillgängliga anläggningarnas bristfällighet och mycket höga kostnader. Det bästa alternativet är att på ett rent sätt förbränna och återvinna energin hos polyuretaner.

Hur kan det vara effektivt att förbränna polyuretan om många EU-länder inte har rätt utrustning för energiåtervinning?

Saker och ting förbättras. EU-lagstiftning, som har med förbränning med energiåtervinning, är nu på plats.

Hur hjälper polyuretaner aktivt till att bekämpa klimatförändringarna?

Polyuretaner hjälper till att bekämpa klimatförändringarna på flera olika sätt. Till exempel är materialet en extremt effektiv isolator och kan, när det appliceras korrekt, förbättra energieffektiviteten hos byggnader och därigenom minska mängden koldioxidutsläpp som skapas genom uppvärmning. Ett annat exempel är användningen av polyuretaner vid tillverkning av fordon. Fordonstillverkare vänder sig i allt högre grad till polyuretaner, inte bara eftersom de ser bra ut och gör fordonen mer bekväma, utan eftersom de är mycket lätta jämfört med andra material, och därmed sparar bränsle och minskar utsläppen.

Hur kan polyuretaner vara hållbara om de tillverkas av en ändlig resurs?

De är hållbara eftersom polyuretaner använder mindre än 0,1 % av all olja som konsumeras i världen och sparar upp till 100 gånger mer.

Polyuretaner bidrar till hållbarhet genom att de tillämpningar som de används för, som till exempel isolering och kylning, bidrar till bevarandet av energi. Den långsiktiga hållbarheten och höga prestandan för polyuretaner innebär att detta material har en längre livslängd än andra alternativ, vilket gör att materialets bidrag till energisparandet är högre (i förhållande till den energi som förbrukas vid produktionen).

Hur mycket energi skulle kunna sparas genom användning av polyuretan?

Experter uppskattar att isolering av byggnader till optimal standard i hela världen skulle kunna minska CO2-utsläppen med 20 %. Cirka 51 miljoner kWh energi sparas varje år i EU med hjälp av polyuretanisolering.

Hur lång tid tar det för polyuretan att spara mer energi än vad som behövdes för dess produktion?

Den mängd energi som används för att producera tillräckligt med polyuretanisolering för ett hus, sparas senare in inom loppet av bara ett år tack vare dess isolerande förmåga.

Vad är livslängden för polyuretan?

Livslängden för polyuretan beror på tillämpningen och typen av användning. Under normal användning och normalt slitage, kan vi förvänta oss en livslängd av:

  • 50 + år för byggisolering
  • 25 + år för kylskåp
  • 20 + år för stötfångare

Polyuretan överträffar vanligtvis livslängden för den produkt som den används.

Är polyuretaner dyra?

Nej, en av de stora fördelarna med polyuretaner är deras överkomliga priser. Orsaken till att deras popularitet ökar är att de har så många positiva attribut, bland vilka överkomliga priser är avgörande. Priset för polyuretaner bör alltid ses i förhållande till deras prestanda och till vad som sparas under deras livslängd. I termer av kostnad är polyuretaner mycket konkurrenskraftiga.

Vad är diisocyanater, MDI, TDI och polyoler?

Metylendifenyldiisocyanat, ofta förkortat MDI, är en aromatisk diisocyanat. Toluendiisocyanat (TDI) är också en aromatisk diisocyanat. Jämsides med polyoler, vilka är långa alkoxieterkedjor, bildar dessa kemikalier polyuretanens byggstenar.

Vilka katalysatorer används för att framställa polyuretaner?

Det finns en mängd olika; de vanligaste är metallsalter eller aminbaserade katalysatorer.

Vilka jäsmedel används för att framställa polyuretaner?

De vanligaste är i dag är vatten och pentan. Tidigare kan CFC ha använts, men dessa har nu fasats ut.

Vilka flamskyddsmedel används för att framställa polyuretaner?

Fosforhaltiga föreningar och/eller föreningar som innehåller halogener används.

Är polyuretaner beständiga mot värme?

Beroende på valet av utgångsmaterial kan kortsiktig värmebeständighet upp till 250 °C uppnås.