Wzrost gospodarczy

W produkcji materiałów poliuretanowych działają, w sposób bezpośredni i pośredni, dziesiątki tysięcy firm. Przemysł ten zapewnia miejsca pracy milionom ludzi na całym świecie. Należy jednak podkreślić, że rozwój w tym sektorze odbywa się z zachowaniem równowagi ekologicznej, ze względu na fakt, iż materiały poliuretanowe przyczyniają się w znacznym stopniu do oszczędności naturalnych zasobów.

Dla przykładu, szacuje się, że izolacja wykonana z materiałów poliuretanowych w całym cyklu ich użytkowania zapewnia oszczędności przekraczające o 50 a nawet 100 razy wartość paliw kopalnych zużytych do wyprodukowania tych materiałów.

Jak widać, ta gałąź przemysłu przyczynia się do rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy, a także poprzez rozsądne wykorzystanie zasobów naturalnych, gwarantując ich dostępność także dla przyszłych pokoleń.

Dalszy rozwój i wykorzystanie materiałów poliuretanowych, z uwagą na stałe dążenie do efektywnego wykorzystania energii, stanowi istotny krok na drodze do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest to niepowtarzalna szansa na stworzenie świata, którego rozwój odbywa się w sposób zrównoważony.