Korzyści dla społeczeństwa

Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i gospodarkę, materiały poliuretanowe zapewniają również wysoki poziom komfortu i swobody w codziennym życiu. Innymi słowy, dzięki wytwarzaniu użytecznych produktów wysokiej jakości, korzyści ze stosowania poliuretanów można zaobserwować nie tylko na poziomie środowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego, ale także w życiu osób z nich korzystających. Stosowanie poliuretanów przynosi po prostu same korzyści.

Więcej informacji zawiera część zatytułowana „ Dlaczego poliuretany?” w tej witrynie internetowej.