Efektywne wykorzystanie energii

Prawdopodobnie największym współczesnym problemem środowiskowym jest zmiana klimatu. Przyniosła ona znaczne zwiększenie zużycia surowców naturalnych, w szczególności nieodnawialnych źródeł energii. Wynikiem niepohamowanego wykorzystania paliw kopalnych w transporcie oraz w systemach ogrzewania i chłodzenia budynków jest wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To z kolei powoduje zmiany klimatu, których skutki można zaobserwować w obrębie środowiska naturalnego, gospodarki i stanu zdrowia człowieka.

Jeszcze niedawno problemy te nie były tak naglące. Jednak w chwili obecnej kwestie te zaprzątają umysły zarówno zwykłych obywateli, jak i polityków.  Najistotniejszym problemem jest teraz ograniczenie emisji CO2, aby nie dopuścić do dalszych zmian mogących wywołać katastrofę na skalę światową. Rozwiązanie tego problemu jest proste. Należy ograniczyć zużycie energii poprzez jej bardziej efektywne wykorzystanie.

Redukcja zużycia energii to najszybszy i najskuteczniejszy sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Znalezienie sposobów na zwiększenie skuteczności wykorzystania energii może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności, stworzenia milionów miejsc pracy, ograniczenia niedoboru surowców i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Wykorzystanie materiałów poliuretanowych może zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie energii poprzez redukcję zapotrzebowania na paliwa kopalne do budowy, transportu i obsługi urządzeń.

Mniejsze zużycie energii oraz bardziej efektywne jej wykorzystanie w budynkach można uzyskać na wiele sposobów. Stały poziom temperatur w pomieszczeniu pozwalają zapewnić: poliuretanowy dach i zaizolowane ściany, okna, a także rury. W Europie, 40% energii zużywanej w budynkach wykorzystuje się w sposób efektywny. Zużyta energia odpowiada za emisję 36% gazów cieplarnianych do atmosfery. Dlatego zwiększenie efektywności wykorzystania energii może przynieść wymierne rezultaty. Wykorzystanie poliuretanów do izolacji budynków mieszkalnych jest zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie zużycia energii i jej marnotrawstwa.

W przemyśle samochodowym materiały poliuretanowe znajdują swoje zastosowanie ze względu na niewielką masę, a także wszechstronność zastosowań, wytrzymałość i trwałość. Dzięki wspomnianym cechom nadają się one idealnie do produkcji siedzeń, powlekania nadwozi, jako materiał zapewniający ograniczenie hałasu i temperatury, a nawet, jako składnik poduszek powietrznych. Najistotniejszą jednak zaletą materiałów poliuretanowych wykorzystywanych w produkcji samochodów osobowych i ciężarowych jest ograniczenie masy tych pojazdów, co przyczynia się do zmniejszenia przez nie zużycia paliwa.

W przypadku urządzeń elektrycznych zastosowanie poliuretanów pozwala zwiększyć oszczędność energii poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię przez lodówki, zamrażarki, podgrzewacze wody i podobne urządzenia.

Oczywiście, do wyprodukowania materiałów poliuretanowych zużywana jest pewna ilość energii. Jednak, w porównaniu z ilością energii zaoszczędzoną podczas użytkowania poliuretanów, poczynione oszczędności znacznie przewyższają to jednorazowe zużycie. Biorąc pod uwagę fakt, że tę „pożyczoną” energię można odzyskać po zakończeniu korzystania z omawianych materiałów, cykl obiegu zasobów jest praktycznie zamknięty.

Podsumowując, korzystanie z poliuretanów przynosi same zyski. Niższe zużycie energii to nie tylko rozwiązanie globalnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne czy ograniczona ilość zasobów naturalnych, ale również niższe rachunki za energię elektryczną.