Poliuretany i rozwój nienaruszający równowagi ekologicznej

Wzrost liczby ludności, wydłużenie się średniej długości życia oraz rosnące zapotrzebowanie na żywność i schronienie to główne czynniki mające wpływ na wykorzystanie surowców naturalnych naszej planety. Rozwój nienaruszający równowagi ekologicznej może pomóc powstrzymać niepohamowane wykorzystanie zasobów naturalnych poprzez wprowadzenie rozwiązań, które powodują nie tylko zmniejszenie zapotrzebowania na te zasoby, ale także przyczyniają się do podniesienia poziomu życia i umożliwiają prowadzenie gospodarki przynoszącej zyski.

W tej części opisano rozwiązania wykorzystujące poliuretany, a także zawarto informacje odnośnie możliwości zwiększenia efektywnego wykorzystania energii dzięki takim cechom omawianych materiałów, jak trwałość i niewielka masa.