Kontakt z nami

W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem:

ISOPA — European Diisocyanate and Polyol Producers Association

Av. E. Van Nieuwenhuyse Laan 4, Box 9
B-1160 Brussels
Belgia
Tel.: +32 2 676 74 75
Faks: +32 2 676 74 79
E-mail: main@isopa.org

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o wypełnienie poniższego pola w otrzymania szybkiej odpowiedzi.