Informacje o stowarzyszeniu ISOPA

Witryna została opracowana przez stowarzyszenie ISOPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Diizocyjanianów i Polialkoholi).

ISOPA jest europejskim stowarzyszeniem producentów diizocyjanianów oraz polialkoholi będących podstawowymi składnikami do produkcji poliuretanów. Cele stowarzyszenia:

  • promowanie najwyższych standardów najlepszych praktyk w dystrybucji i zastosowaniach diizocyjanianów oraz polialkoholi,
  • zapewnianie łatwego dostępu do informacji o diizocyjanianiach i polialkoholach wszystkim zainteresowanym,
  • przedstawianie obrazu zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb społecznych przez materiały poliuretanowe.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia ISOPA opublikowano w witrynie www.isopa.org.

Nasi członkowie

Stowarzyszenie ISOPA skupia wszystkich największych europejskich producentów diizocyjanianów i polialkoholi. Nasi członkowie: