Powłoki i spoiwa

Powłoki

Wiele nowoczesnych powłok pojazdów, kabli, podłóg, ścian, mostów i dróg zawiera poliuretany chroniące w bezpieczny i skuteczny sposób powierzchnie odkryte przed warunkami pogodowymi i różnymi formami zanieczyszczenia, dzięki czemu chronione powierzchnie zachowują pierwotny wygląd i są bardziej długotrwałe.

Trwałość oraz odporność poliuretanów na korozję i warunki pogodowe czyni je odpowiednimi do zastosowania do powlekania wszystkich rodzajów powierzchni. Zakres zastosowań obejmuje betonowe budowle, takie jak mosty i autostrady, oraz stalowe wagony kolejowe i meble drewniane.

Kleje/spoiwa

Poliuretany są bardzo uniwersalnym materiałem dostępnym także w formie klejów łączących różniące się od siebie materiały, takie jak drewno, guma, tektura czy szkło.

Kleje poliuretanowe są w szczególności wykorzystywane w ramach projektów budowlanych. W przypadku producentów opakowań oraz mebli zewnętrznych wymagane są produkty odznaczające się odbojnością i wytrzymałością. Firmy te wykorzystują spoiwa poliuretanowe.

Poliuretany są przydane w tworzeniu nowych zastosowań materiałów odrzuconych i poddanych recyklingowi. Dzięki właściwościom spajającym poliuretanów możliwe jest wykorzystanie wycofanych z eksploatacji opon samochodowych na dziecięcych placach zabaw, torach sportowych oraz stadionach jako nawierzchni.

Spajające własności poliuretanu przyczyniły się do pojawienia się nowych możliwości łączenia różnych rodzajów materiałów. Do zastosowań zalicza się wytwarzanie wysokiej jakości desek wykorzystywanych do produkcji szafek, blatów oraz podłóg kuchennych. W podobny sposób poliuretany można wykorzystać do spajania okruchów pianki w celu wyprodukowania maty izolacyjnej pod dywany. Postęp w zakresie recyklingu przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych Ziemi. W przemyśle stalowym diizocyjaniany są wykorzystywane jako podstawa spoiw do wytwarzania form odlewniczych.

Właściwości spajające poliuretanów są także wykorzystywane w produkcji wysokosprawnych drewnianych produktów kompozytowych. Drewniane produkty kompozytowe, wytwarzane ze zrównoważonych zasobów leśnych, stanowią realną alternatywę dla płyt produkowanych z rosnących latami wysokich dojrzałych drzew. Dzięki temu liczba drzew zasadzonych przewyższa liczbę drzew ściętych, co wespół z wykorzystaniem szybko rosnących młodych drzew pochłaniających większą ilość dwutlenku węgla od drzew dojrzałych przyczynia się do zmniejszenia poziomu wylesienia.