Lodówki i zamrażarki

Dzięki zmniejszeniu energii wymaganej do chłodzenia lodówek i zamrażarek, twarda izolacyjna pianka poliuretanowa stanowi znaczny wkład w zrównoważony rozwój oraz projekty ekologiczne..

Twarda pianka poliuretanowa stanowi najczęściej wykorzystywany na świecie materiał izolacyjny lodówek i zamrażarek. Wydajność izolacyjna pianek poliuretanowych stanowi główną cechę umożliwiającą utrzymanie żywności w niskiej temperaturze w trakcie przetwarzania, przechowywania oraz dystrybucji do klienta. Bez chłodzenia wykorzystującego izolację poliuretanową około 50% żywności na świecie uległoby zepsuciu, co miałoby ogromny wpływ na nasze codzienne życie oraz na funkcjonowanie firm z branży spożywczej.

Poliuretany doskonale nadają się do zastosowania jako izolacja w urządzeniach chłodzących i są:

  • doskonałymi izolatorami,
  • wytrzymałe strukturalnie dzięki twardej piance oraz przyleganiu zewnętrznych powłok (plastikowej i metalowej),
  • najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem produkcyjnym o wielu zastosowaniach dostępnych dzięki jednemu środkowi,
  • wydajne na ograniczonych przestrzeniach, co umożliwia przechowywanie dużej ilości żywności,
  • bezpieczne,
  • solidne i wytrzymałe,
  • bardzo lekkie, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów transportu,
  • niedrogie, co umożliwia obniżenie kosztów lodówek i zamrażarek.

Oznacza to możliwość spełnienia bardziej rygorystycznych norm energetycznych, dzięki czemu konsumenci mogą uiszczać niższe opłaty za energię i zużywać mniejszą ilość energii. Poniżej wykazano, że inicjatywy UE w zakresie wydajności energetycznej zaowocowały znacznymi oszczędnościami energii, począwszy od 1990 roku.

Niższe zużycie energii związane z zastosowaniem poliuretanu

Nawet w przypadku zastosowania niewielkich ilości poliuretanów, niskie przewodnictwo cieplne tego tworzywa pozwala na uzyskanie doskonałej izolacji, co przyczynia się do zwolnienia dużej przestrzeni możliwej do wykorzystania przez konsumenta. Ponadto twarde pianki poliuretanowe odznaczają się długim okresem użytkowania. Lodówki zużywają do 30% łącznej energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe. Z tego powodu wydajność energetyczna ma kluczowe znaczenie. Dzięki zastosowaniu poliuretanów w lodówkach wydajność energetyczna modeli oznaczonych symbolem A++ jest o 60% wyższa w porównaniu z modelami lodówek sprzed 15 lat.

Poniższy diagram obrazuje ilość energii zaoszczędzonej w europejskich gospodarstwach domowych dzięki zastosowaniu poliuretanów:

 

Zgodnie z dyrektywą unijną 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego urządzenia, takie jak lodówki i zamrażarki, podlegają wytyczonym celom w zakresie odzysku i recyklingu. Piankę można wydobyć z urządzeń, a następnie poddać ją recyklingowi lub wykorzystać jako paliwo, co w zależności od krajowej infrastruktury przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych.

Poliuretany odgrywają w ten sposób kluczową rolę w energooszczędnym transporcie oraz konserwacji żywności, umożliwiając zapewnienie odpowiedniego stanu żywności podawanej do spożycia. Więcej informacji na temat zastosowania poliuretanów w łańcuchu zaopatrzenia w żywność.

Poliuretany zapewniają wyjątkowe możliwości konstrukcyjne lodówek

Poliuretany odznaczają się nie tylko doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, ale zapewniają także wyjątkowe możliwości konstrukcyjne. Jest to spowodowane faktem, że jeden materiał (poliuretan) może zostać zastosowany zarówno do konstrukcji obudowy lodówek, jak i ich izolacji. Jedyną różnicę stanowi gęstość materiału. Poliuretany używane w konstrukcji drzwi lodówek umożliwiają producentom wytwarzanie części odznaczających się trwałą i bezporową powierzchnią. Poliuretany są szczególnie wartościowe z punktu widzenia wzornictwa, ponieważ dzięki jednokrotnemu nałożeniu powłoki powierzchniowej pozwalają na uzyskanie nieskazitelnego wykończenia. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej obróbki wykańczającej.