Izolacja budynków

Duża część energii dostarczanej do budynków jest obecnie tracona. Energia ta służy do ogrzewania ziemi, a nie mieszkań, co przyczynia się do marnotrawstwa środków pieniężnych oraz do większego uzależnienia od zagranicznych źródeł energii. Na przykład, w Europie 160 milionów budynków odpowiada za ponad 40% zużycia energii w UE oraz 36% emisji CO2. W związku z tym sprawą istotną jest znalezienie sposobów zmniejszenia śladu węglowego budynków.

Najważniejsze zastosowanie poliuretanów w budynkach wiąże się z izolacjami. Uważa się, że poliuretany stanowią niedrogi, wytrzymały i bezpieczny sposób zmniejszenia emisji związków węgla prowadzącej do globalnego ocieplenia.  Poliuretany mogą znacznie zmniejszyć straty ciepła w gospodarstwach domowych i biurach w warunkach niskiej temperatury. W lecie odgrywają one ważną rolę w chłodzeniu budynków, co wiąże się z mniejszym wykorzystaniem klimatyzacji.

Izolacja znajduje się w:

 • ścianach szczelinowych,
 • dachach,
 • obudowach rur,
 • obudowach kotłów,
 • podłogach.

Odpowiednia izolacja oznacza w praktyce utrzymanie ciepła wewnątrz budynków w klimatach chłodnych oraz na zewnątrz budynków w klimatach ciepłych.

W UE za ponad 40% energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych, a tym samym emisję CO2, odpowiedzialne jest ogrzewanie i chłodzenie budynków. Szersze zastosowanie w UE istniejącej technologii, wykorzystującej twardą piankę poliuretanową, przyczyniłoby się do zmniejszenia emisji CO2 o 10%, umożliwiając UE spełnienie zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto do 2010 roku.

 • Zastosowanie poliuretanów w budynkach ma wiele zalet:
 • Budynki są bardziej długotrwałe i wymagają mniejszej liczby czynności konserwacyjnych w związku z wytrzymałością poliuretanów.
 • Twarde panele izolacyjne wykonane z poliuretanów są lekkie i jednocześnie wytrzymałe, odporne na wilgoć oraz łatwe w instalacji.
 • Panele izolacyjne oraz inne rodzaje pianek izolacyjnych mogą przyczynić się do zachowania własności energooszczędnych budynku w trakcie jego cyklu życia.
 • W porównaniu z innymi formami izolacji wydajność wykorzystania dostępnej przestrzeni przez pianki poliuretanowe jest znaczenie wyższa, co umożliwia architektom i projektantom maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznych.
 • Rozpylana twarda pianka poliuretanowa jest uniwersalnym i skutecznym środkiem przydatnym w przypadku modernizacji starszych budynków.
 • Poliuretany przyczyniają się nie tylko do oszczędności energii, ale także do ciągłego zmniejszania śladu węglowego.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania poliuretanów do izolacji budynków.

Studium przypadku poświęcone izolacji.