Dlaczego wybierać materiały poliuretanowe?

Niniejsza część zawiera informacje na temat najważniejszych właściwości poliuretanów oraz powody, dla których materiały te znajdują tak wiele różnorodnych zastosowań. Materiały poliuretanowe są nie tylko niedrogie i bezpieczne, ale także nie naruszają równowagi ekologicznej. Ponadto zapewniają wygodę i wysoki poziom ochrony w codziennych zastosowaniach.

W części dotyczącej bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego umieszczono informacje odnośnie oszczędzania naturalnych zasobów Ziemi przez poliuretany wskutek redukcji zapotrzebowania na energię. Część zawiera także opis działań podejmowanych przez firmy z branży produkcji poliuretanów mających na celu oszczędzanie zasobów naturalnych naszej planety, a także możliwości przetwarzania materiałów i odzyskiwania energii na ostatnim etapie cyklu wykorzystania poliuretanów.

W części zawierającej informacje odnośnie wygody znajdują się informacje o tym, w jaki sposób materiały poliuretanowe przyczyniają się do zwiększenia komfortu życia, od poczucia relaksu, jakie zapewniają pianki zastosowane do produkcji mebli i łóżek, do izolacji, która pozwala uzyskać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach.

Część dotycząca wszechstronności podkreśla wielorakość zastosowań poliuretanów. Nakreśla także kierunki dalszego rozwoju. Część zawiera wyjaśnienie, dlaczego tak wielu producentów wybiera poliuretany, zwracając uwagę na wyjątkową możliwość zaadaptowania tych materiałów do różnych zastosowań i ich wyjątkową dostępność, nie wspominając o niskiej cenie i możliwościach ponownego przetwarzania.

Ostatnia część podejmująca tematykę ochrony przedstawia szereg korzyści wynikających z korzystania z materiałów poliuretanowych. Należą do nich: ograniczenie zużycia energii dzięki odpowiedniej izolacji w takich produktach, jak lodówki, czy zapewnienie bezpieczeństwa kierowców i pasażerów samochodów dzięki właściwościom amortyzującym materiałów poliuretanowych.