Feiten en Cijfers

Polyurethaan is interessanter dan u misschien zou vermoeden. Kom er meer over te weten door onderstaande lijst te bekijken.

Onderaan vindt u ook links terug naar informatieve factsheets die de verschillende aspecten van het product uitvoerig behandelen.

 • polyurethaanisolatie met een dikte van 1,6cm is een even efficiënt isolatiemateriaal als een betonnen muur met een dikte van 1,34m!
 • Sinds 2003 zijn alle soorten polyurethaanschuim in de EU CFK-vrij.
 • in de EU zorgt de polyurethaanindustrie voor de tewerkstelling van meer dan 800.000 mensen.
 • het eerste surfboard van polyurethaan werd in de jaren ’50 gemaakt en gebruikt.
 • door het gebruik van polyurethaan in koelkasten zijn de A+++ modellen van vandaag 60% efficiënter dan de koelkasten van 15 jaar geleden.
 • in 1973 werden rolschaatsen verbeterd en gecommercialiseerd door het gebruik van thermoplastisch polyurethaan (TPU) wieltjes en later TPU botjes. Vandaag zijn ze beter gekend als Rollerblades.
 • De hoeveelheid energie die nodig is om genoeg polyurethaanisolatie te produceren voor een huis wordt op één jaar tijd uitgespaard dankzij de isolatie die het biedt.
 • vaak worden de afkortingen PU of PUR gebruikt om naar polyurethaan te verwijzen.
 • Sinds 1995 zijn alle soorten polyurethaanschuim in de EU CFK-vrij. Sinds 2003 zijn ze ook HCFK-vrij.
 • uit hernieuwbare grondstoffen kunnen verschillende soorten schuim gemaakt worden, voor allerlei toepassingen bijvoorbeeld matrassen
 • steeds meer dammen en dijken worden beschermd tegen stormweer met een oplossing op basis van polyurethaan.

Meer feiten en cijfers: > Het milieu > Productie > Algemeen

Factsheet links  

*De informatie, specificaties, procedures, methodes en aanbevelingen die hierin worden weergegeven zijn te goeder trouw voorgesteld en worden geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Ze kunnen evenwel onvolledig en/of niet van toepassing zijn in alle bestaande of mogelijke toestanden of situaties. Wij geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de gegeven informatie, specificaties, procedures, methodes en aanbevelingen en beweren ook niet dat een gelijkaardige toepassing of aanwending volgende zaken kan vermijden: gevaren, ongelukken, verliezen, schade of verwondingen of schade aan eigendom van welke aard dan ook. Hetzelfde geldt voor inbreuken op patenten van anderen of het bekomen van het gewenste resultaat. Lezers worden gewaarschuwd om voor gebruik zelf de geschiktheid van de gegeven informatie, specificaties, procedures, methodes en aanbevelingen in te schatten voor de beoogde doeleinden.