Disclaimer en privacybeleid

Intellectuele eigendomsrechten

Het materiaal en de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, gegevens, afbeeldingen en iconen zijn beschermd door het auteursrecht dat toebehoort aan de leden van ISOPA (De Europese Vereniging voor Fabrikanten van Di-isocyanaat en polyol). Het ontwettig gebruik van de informatie op de website kan het auteursrecht schenden, het merkenrecht, de wetgeving op de privacy en publicatie van informatie en de communicatievoorschriften en -statuten.  

Noch ISOPA, noch haar leden kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de officiële of publieke documenten die voor de bezoekers op de site worden ter beschikking gesteld. Ook het auteursrecht op materialen van derde partijen moet gerespecteerd worden.  

Afwijzing van garantie

Alles werd in het werk gesteld om de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te waarborgen maar geen enkele garantie wordt daaromtrent gegeven. ISOPA en haar leden kunnen niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld, zij het direct of indirect, voor de geldigheid, nauwkeurigheid of kwaliteit van de informatie of de gevolgen van het gebruik ervan.       

Privacybeleid

De website www.polyurethanes.org en ISOPA verbinden zich ertoe de privacy van onze websitebezoekers te beschermen. Dit beleid is van toepassing op alle informatie die we via deze site kunnen opvragen.

Deze website gebruikt cookies die automatisch bepaalde informatie over de gebruiksgeschiedenis van de website opslaan. Cookies zijn gegevensbestanden die bepaalde informatie bevatten (zoals de browser, het besturingssysteem, IP-adres en de doorverwijzende URL) aangemaakt door een webserver die kan opgeslagen worden op de harde schijf van een bezoeker om tijdens een bepaalde sessie te gebruiken of voor toekomstig gebruik. ISOPA gebruikt enkel cookies om de website en de interactie met de bezoekers te verbeteren.  

Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens van onze bezoekers over het internet te verspreiden of persoonlijke gegevens aan derden vrij te geven, te overhandigen, te verkopen of over te dragen.    

Links

Links naar andere sites houden op geen enkele manier enige vorm van verantwoordelijkheid in. ISOPA kan op geen enkel vlak verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie van deze sites.