Gebouwen en het passiefhuis

Er zijn drie belangrijke problemen die we nu het hoofd moeten bieden: energie besparen, global warming en de nood aan betere woningen. Het antwoord op deze problemen is niet eenduidig. Hoe kunnen we de CO2-uitstoot en het energieverbruik in de bestaande woningen verlagen terwijl we zowel de stijgende vraag naar energie als de uitstoot, die het gevolg is van het groeiende aantal woningen, aanpakken?  

Door een normaal gebouw te isoleren met polyurethaan wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd maar intussen zorgt de toepassing van nieuwe technologieën en het toegenomen gebruik van polyurethaan voor nieuwe doorbraken op het vlak van architectuur en milieu. Het passiefhuis is een concept dat ontwikkeld werd in Noord-Europa om energiebesparende gebouwen te bekomen. Het moest een oplossing bieden voor de problematiek rond de toegenomen vraag naar energie en het verhoogd energieverbruik. Een passiefhuis is een soort “laag-energie” gebouw, ook bekend als “eco” of “groen” gebouw. Deze gebouwen moeten tijdens de winter binnenin een comfortabel leefklimaat bieden zonder een conventioneel verwarmingssysteem te gebruiken. Om dit klimaat te creëren en te voldoen aan de vereisten van een passiefhuis moeten ze dus het energieverbruik drastisch verlagen en mogen ze geen CO2 meer uitstoten. 

Passiefhuizen gebruiken doorgaans veel isolatie zoals polyurethaanpanelen, energiezuinige ramen, een betere luchtdichtheid en een ventilatiesysteem dat de warmte recupereert om minder energie te verbruiken met het verwarmen en koelen. Met behulp van deze technologie verbruikt een passiefhuis in totaal ongeveer 85% minder energie. In de Verenigde Staten verbruikt een huis dat aan de normen van een passiefhuis voldoet 75 tot 95% minder energie voor de verwarming en koeling van ruimtes dan de nieuwe gebouwen die in naleving zijn met de VS energiewetgeving. Tot op heden werden er in Europa meer dan 12.000 passiefhuizen gebouwd, voornamelijk in Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië.  

Het klopt dat de kost om een energiezuinige woning te bouwen over het algemeen hoger ligt door de bijkomende kosten van een verbeterde isolatie. Veel ondernemingen zijn ook niet bekend met de nieuwe technologieën en dus drijven de extra planningen, opleidingen en kwaliteitswaarborgen de kosten op. Voor passiefhuizen gaat het wel om kortetermijninvesteringen die snel worden terugverdiend. Bij een huis dat als een passiefhuis wordt gebouwd, kan er bovendien bespaard worden op het verwarmingssysteem dat niet geïnstalleerd hoeft te worden. En met dergelijk efficiënt energieverbruik, wordt er ook heel wat geld bespaard.