Milieuverantwoordelijk beleid

Polyurethaan is een materiaal gebaseerd op olie, een eindige grondstof. De producteigenschappen van polyurethaan zorgen er echter voor dat ze net zorgen voor het behoud van de grondstoffen en de vrijwaring van de steeds toenemende levensstandaard. 

Polyurethaan draagt op verschillende manieren actief bij tot de strijd tegen klimaatverandering:

  • Het is een efficiënt isolatiemateriaal dat leidt tot een zuiniger brandstofverbruik voor gebouwen en de nood aan verwarming en koeling vermindert en bijgevolg ook de CO2-uitstoot verlaagt.
  • In voertuigen zorgen ze niet enkel voor comfort en veiligheid maar ook voor een efficiënter brandstofverbruik omdat ze lichter zijn dan andere materialen.

De polyurethaanindustrie streeft voortdurend naar een betere levensduur voor producten om de duurzaamheid te verhogen. De bestaande projecten tonen aan dat terugnames het volume aan polyurethaanafval dat naar terreinophoging gaat, verminderen. Meer dan 250.000 ton polyurethaan uit Europa wordt elk jaar gerecycleerd en hergebruikt. Bovendien wordt de nood aan fossiele brandstoffen verlaagd door polyurethaanafval te gebruiken voor de energieopwekking in gemeentelijke afvalverbrandingsovens.    

Bekijk interessante casestudies over polyurethaan en de ontwikkeling ervan..

Momenteel wordt ongeveer 45% van de fossiele brandstoffen gebruikt om gebouwen en huizen te verwarmen. Door isolatiemateriaal te gebruiken kan er veel energie worden uitgespaard. Het resultaat is een aanzienlijk verlaagde CO2-uitstoot, een van de belangrijkste oorzaken van global warming.

Commerciële koelkasten met polyurethaan als isolatiemateriaal zorgden in de tien jaar voor 2002 voor 37% meer energie-efficiëntie. Door het eco-ontwerp van toestellen te verbeteren met polyurethaan kunnen we een modern comfortabel leven leiden en toch efficiënter omspringen met energie. Deze energiebesparingen vertalen zich naar een verlaagde uitstoot van broeikasgassen en een beduidende bijdrage aan het verminderen van global warming. Daarnaast zorgt een betere koeling ervoor dat meer voedsel – nog een waardevol en soms zeldzaam goed - langer kan bewaard worden.

Steeds meer producenten van voertuigen gebruiken polyurethaan omwille van het lichte gewicht. Met een dichtheid tussen 30 en 50kg/m3 zijn er weinig grondstoffen nodig voor de productie van polyurethaanschuim. Niettegenstaande blijft het een stevig en duurzaam materiaal. Omdat het minder weegt, levert het aanzienlijke brandstofbesparingen op en ook een verlaagde CO2-uitstoot zonder de kwaliteit op te offeren.