Polyurethaan en duurzame ontwikkeling

De bevolkingsgroei, hogere levensverwachting en groeiende nood aan voedsel en onderdak zijn de drie grote factoren die onze natuurlijke rijkdommen aantasten. Duurzame ontwikkeling kan de groeiende vraag naar grondstoffen terugdringen door oplossingen aan te bieden die de last op deze kostbare rijkdommen in de loop van de tijd verlichten. Tegelijkertijd zal het onze levenskwaliteit verhogen en een rendabele economie in stand houden.  

Dit onderdeel gaat dieper in op de manier waarop polyurethaan tastbare oplossingen biedt voor de toekomst en hoe de duurzame en lichte eigenschappen het gebruik van onze grondstoffen aanzienlijk efficiënter kunnen maken.