Feiten en Cijfers

Het milieu

 • door het gebruik van polyurethaan in koelkasten zijn de A+++ modellen van vandaag 60% efficiënter dan de koelkasten van 15 jaar geleden.
 • Experten schatten dat een optimale isolatie van gebouwen wereldwijd de CO2-uitstoot met 20% zou kunnen verlagen. > Jaarlijks wordt er ongeveer 51 miljoen kWh energie bespaard in de EU dankzij polyurethaanisolatie.
 • Sinds 2003 zijn alle soorten polyurethaanschuim in de EU CFK-vrij.
 • Door uw huis efficiënt te isoleren met polyurethaan kan u de energierekening met 35% verlagen. Indien de bestaande technologie gebaseerd op stijf polyurethaanschuim zou worden toegepast over de hele EU, zouden de totale CO2-emissies met 10% kunnen verlaagd worden. Zo had ook de EU de Kyoto-doelstellingen tegen 2010 kunnen halen. 
 • De hoeveelheid energie die nodig is om genoeg polyurethaanisolatie te produceren voor een huis wordt op een jaar tijd uitgespaard dankzij de isolatie die het biedt.
 • Afdichtingen uit polyurethaan voor ramen en deuren zouden het de efficiëntie van het energieverbruik over heel Europa sterk verbeteren. Indien dat overal in Europa zou geïnstalleerd worden, zou er 40 miljard kWh aan elektriciteit kunnen bespaard worden, dat is ongeveer de nominale productie van 5 centrales samen.
 • Vandaag de dag wordt ongeveer 45% van de fossiele brandstoffen gebruikt om de ruimtes in gebouwen en huizen te verwarmen en te koelen.

 • in Europe gaat 40% van de totale energie naar gebouwen, ze zijn verantwoordelijk voor 36% van de uitstoot van broeikasgassen.
 • modernere isolatiematerialen kunnen het energieverbruik in woningen meer dan 70% verlagen. Dat komt overeen met 110 miljoen metrieke ton CO2 die wordt uitgespaard.

 • voor elke kilogram polyurethaan die in de bouwsector wordt gebruikt, wordt er 1800 kg CO2-uitstoot uitgespaard over een levensduur van 50 jaar van een gebouw.
 • dakisolatie spaart 75% warmte uit die anders zou ontsnappen. Dat is te merken aan een aanzienlijk verlaagde rekening voor verwarming. Dakisolatie betaalt zichzelf doorgaans en afhankelijk van de kwaliteit na 3 tot 5 jaar terug.
 • Een goed geïsoleerd dak spaart ongeveer 600 liter olie per m2 uit over een periode van 50 jaar.
 • energiezuinige gebouwen bieden aanzienlijke besparingen op energiekosten gedurende hun levensduur in vergelijking met nieuwe standaard gebouwen omdat ze maar 15-25% van de energie verbruiken die nodig is om klassieke gebouwen te onderhouden.  

 • het energieverbruik van bestaande gebouwen kan 30-50% worden verlaagd door retrofit isolatie en in nieuwe gebouwen kan het zelfs met 90-95% worden verminderd.

 • passiefhuizen verbruiken in totaal 85% minder energie met een maximum verbruik van 120kWh/m² primaire energie

 • Tot op heden werden in Europa meer dan 12.000 passiefhuizen gebouwd. De meeste zijn gevestigd in Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië

Productie

 • Jaarlijks wordt er in de EU meer dan twee miljoen ton polyurethaan geproduceerd.
 • in de EU zorgt de polyurethaanindustrie voor de tewerkstelling van meer dan 800.000 mensen.
 • vaak worden de afkortingen PU of PUR gebruikt om naar polyurethaan te verwijzen.
 • polyurethaan wordt in bijna elk land geproduceerd.
 • er zijn slechts twee chemische hoofdbestanddelen nodig – MDI en TDI – om een hele waaier aan polyurethaanproducten te maken.
 • Polyurethaan wordt het meest gebruikt in de vorm van stijf en flexibel schuim ( zie onderstaande tabel).

Algemeen

 • het eerste surfboard van polyurethaan werd in de jaren ’50 gemaakt en gebruikt.
 • in 1973 werden rolschaatsen verbeterd en gecommercialiseerd door het gebruik van thermoplastisch polyurethaan (TPU) wieltjes en later TPU botjes. Vandaag zijn ze beter gekend als Rollerblades.
 • Een onderlaag van polyurethaan vermindert de slijtage van tapijten en doet het tapijt zachter en comfortabeler aanvoelen.
 • omdat polyurethaan zo veelzijdig is kan het naar wens in vellen, platen en andere vormen worden gesneden. Het kan ook ter plaatse geboetseerd of gespoten worden om een op maat gemaakt ontwerp te maken.
 • sommige soorten polyurethaan worden gebruikt om boten beter te laten drijven waardoor sommige kleinere boten bijna niet meer tot zinken te brengen zijn.
 • polyurethaan wordt ook gebruikt als geluidsisolatie in het koetswerk van wagens en laat 50% minder geluid door dan de klassieke materialen.
 • meer dan 2 miljoen mensen worden tewerkgesteld door een industrie die polyurethaan maakt, nodig heeft of gebruikt.
 • de polyurethaanindustrie in de EU heeft momenteel een marktwaarde van meer dan €150 miljard.
 • in de EU zorgt de polyurethaanindustrie voor de tewerkstelling van meer dan 800.000 mensen; daarnaast omvatten de eraan verbonden maar onrechtstreekse activiteiten meer dan 71.000 bedrijven die meer dan 2 miljoen mensen tewerk stellen.
 • polyurethaan is uiterst duurzaam en gaat doorgaans langer mee dan de producten waar het in verwerkt zit. Bij normaal gebruik en gewone slijtage, mogen we een levensduur verwachten van +50 jaar voor bouwisolatie en +25 jaar voor koelkasten